ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ
Tarih: 28.6.2016 09:27:13
Şevket BOYRAT

Çalışmak, dinimizin emrettiği, şart koştuğu temel bir  husustur.  Emek sarfetmeden, ter dökmeden kazanılanlar bir değer ifade etmiyor. Allah;“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” buyuruyor. İnsanın tasarrufunda olan şeyler emek mahsulü olmalıdır. Emeklerinde karşılıksız bırakılmaması gerekir. İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz, prensibi önemli bir uyarıdır.

Çalışma işçi ile işveren arasında bir hadisedir.  Biri sermayeyi diğeri emeğini ortaya koyacak, alın teri, göz nuru ve kol kuvveti birleşerek, iş ve iş hayatı temin edilecektir. İnsanların muhtaç oldukları iş kollarını açmak Müslümanlar üzerine farz-ı kifayedir. Toplumun ihtiyacı olan meslek ve sanat kollarını kurmak, ihtiyaç duyulan fabrikaları açmak varlıklı insanlara düşen görevdir. Bir gurup bu hizmeti görürse, diğerleri sorumluluktan kurtulur. Düşünelim ki; Uçak sektöründe hep dışardan ithal ediyorsak, ülkemizde bunu üretemiyor, dışa bağımlı kalıp, ülkemiz parasını yabancılara aktarıyorsak, bu meslekle iştigal eden bütün insanlar bundan sorumludur. Mutlaka üretilmelidir. Bu her iş ve meslek için aynıdır.

Çalıştırılan insanlar rahat ve huzur ortamında çalışmalıdırlar. Bir işçi sürekli huzursuz ve mutsuz olursa, verimli olamaz. Onun da evinin ihtiyaçlarını karşılamaya, hatta tatil yapmaya ihtiyacı vardır. Çalışan insanlara köle gibi davranmamak, onların onur ve itibarlarını korumak, iş sahiplerinin görevleridir. Çalışan insanlar arasında ücretler dengeli olmalı, aralarında büyük farklar olup, birbirlerine karşı kindar hale gelmemelidirler.

İşçi kendisine emanet edileni, korumak ve kollamak ile sorumludur. İşçilere güçlerinin üzerinde yük yüklemek olmaz. Hak ettikleri kazancı vakit geçirmeden, hatta terleri kurumadan vermek gerekir.

Gücüyle çalışan işçi,

Beyniyle çalışan usta,

Hem gücü, hem de beyniyle çalışan sanatkardır. Diye güzel bir söz vardır. Y.Emre ise; “Dağ ne kadar yüce olursa olsun, üstünden aşan bir yol bulunur.” Derken, zorluklara göğüs gerilmesini tavsiye eder.

19. yüzyılda İngiltere´de işçiler günde 15 saat çalıştırılır ve hiç tatil yapmazlardı. İlk defa tatil hakkı tanınca, üst sınıflar hiç memnun olmadılar. Yaşlı bir düşes şöyle dedi: “Yoksulların tatil neyine, onlar çalışmak için yaratılmıştır.” Derken, İslam bu olaydan 12 asır önce işçi haklarını teminat altına almıştı.“Altını ve gümüşü yığıpta onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele!”(Tevbe:35)  Kur´an-ı Kerim, stokçuluğu ve tembelliği bu ayeti kerimeyle yasaklıyor. Rızık telaşı dünyaya aşırı muhabbetten doğar.  

Hz.Peygamberimiz, alışverişte pazarlık yapılırken müdahale edilmemesini, ucuza temin etmek için kimsenin aldatılmamasını hatırlatır. Bir gün Medine pazarında, ıslak buğday satan adama “Bizi aldatan bizden değildir” buyurarak ikaz etmiştir. Ticarette müşteriyi etkilemek için yemin etmek uygun görülmemiştir.  Bir gönül ehli rızkı şöyle tanımlıyor;

Anadan doğunca  çulun, Var mıydı paran pulun,

Mevlâm yarattığı kulun,  Verir rızkını koymaz naçar.

Belh´li Şakik, ticaret yapmak için uzun bir yolculuğa çıkar. Kısa bir müddet sonra geri dönüp İbrahim b.Ethem´e uğrar. İbrahim b.Ethem, niye döndün diye sorar. O da; yolculuğumda bir handa, topal bir kuş gördüm. Bu nasıl geçinir, nasıl karnını doyurur, diye merak ettim. Baktım ki, bir başka kuş ona yiyecek taşıyor. Kendi kendime dedim ki; bir topal kuşun dahi karnı doyarken, ben niçin uzak diyarlara yolculuk ediyorum, dedim ve geri döndüm, deyince; İbrahim b. Ethem; Yazık sana Şakik, başkalarının yardımıyla yaşayan topal bir kuş olmaya razı oluyorsun da, hem kendisi hem de  başkalarına faydası dokunacak çalışkan bir kuş olmaya niçin razı olmuyorsun? Sen “veren elin alan elden üstün olduğunu” bilmiyor musun? Deyince; Şakik, nasihati kavrar, özür dileyerek, tekrar yola koyulur.

Bir kimseye bir balık verirsen o gün karnını doyurursun. Ama balık tutmayı öğretirsen her gün karnı tok olur. Bu prensip insanları işe ve çalışmaya teşvik eder.

Bugün uluslar arası ekonomik alanda büyük gelişmeler kaydediliyor. Maddi sermayenin yerini bilgi sermayesi, elektrik enerjisinin yerini nükleer enerji almış, kıtalar arası haberleşme yerine, gezegenler arası ulaşım ve iletişim gelişmiştir.

Kurduğumuz imparatorluklarla maddi güç ve hakimiyet sağladık ama, fikri ve ilmi hakimiyeti kuramadık. Yer altı ve yer üstü zenginliklerini hep yabancılar bulup işlettiler. Topraklarımızdaki zengin kaynaklara bile onların izni olmadan dokunamadık.

Biz  önce kendimize sormalıyız;

Helalinden kazanmaya gereken önemi veriyor muyuz? Fakir ve muhtaçları sevindirebiliyor muyuz? Mahallemizdeki hastaları ziyarete gidiyor muyuz? İlaç alamayacak derecede fakirleri bulup araştırıyor muyuz? Fakir ve zeki bir çocuğu keşfedip okutabilmek için harekete geçiyor muyuz? Haksızlığa uğrayan birini gördüğümüzde ona yardımcı olabiliyor muyuz? Kazandıklarımıza hükmedebiliyor muyuz? Yoksa kazandıklarımız mı bize hükmediyor. Kısaca yaptığımız işleri Allah rızası için yapabiliyor muyuz? Şayet evet diyorsak, bilin ki bahtiyarız. Şayet, dar gelirli biri isek, Aldığımız ücreti hak ettiğimize inanıyor muyuz? Aldığımız maaşı helal ettirebilmek için gerektiği kadar çalışıyor muyuz? İhtiyaçları karşılamak için gayri meşru yolları düşünüyor muyuz? Ve halimize şükredebiliyor muyuz? Bunlara da evet diyebiliyorsak, gerçekten bahtiyarızdır.

 

-------------------------------------

İmamı Azam Ebu Hanife ticaretle meşgul olurdu. O günkü deyimle Bezzaz idi, yani kumaş alır satardı. Havf b. Abdurrahman adında bir ortağı vardı. Ortağına bir gün mal gönderdi. Sonradan bu malda kusur olduğunu anlayarak, o malı satmamasını tembih etti. Fakat ortağı buna dikkat etmeyerek malı satmış, bedeli olan 35.000 dirhemi de Ebu Hanife´ye göndermişti. Ebu Hanife müşteriyi arattı, bulamadı. Bu parayı sevabı müşterisine ait olmak üzere fakirlere dağıttı. Dikkat göstermediği için ortağından ayrıldı.

İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır kuralı, ticaretle meşgul olup, insanların ihtiyaçlarını karşılayan ticaret erbabını da ihtiva eder. Yine peygamberimiz; “Doğru ve güvenilir bir tüccar kıyamet gününde şehitler ve peygamberlerle birlikte olacağını” (et-Tergib ve´terhib c.4,s76) müjdelemesi küçümsenecek bir hadise değildir.  “Tartı ve ölçüde haksızlık etmeyin, tartıyı ve ölçüyü doğru tutun.(Rahman;7) emri, tüccarların dürüstlüğünü ve güvenilirliğini vurgular.

Sen çalış ben yiyeyim anlayışında olan, hiç kimse bereket kapısını bulamaz. Hz. Peygamberimiz; “Çalışmaktan dolayı yorgun olarak akşama giren, günahları bağışlanmış olarak akşama girmiş olur” (et-Tergib ve´terhib terc.c.3,s.537)

Hz. Peygamberin eli nasırlaşan bir çiftçinin elini tutar, tokalaşmak ister. O çiftçi elini Allah Resulüne vermek istemez. Bu durum sonra şöyle açıklığa kavuşur. - Ey Allah´ın Resulü benim çalışmaktan patlamış ellerimi sizin güzel teninize değirip, sizi rahatsız etmek istemedim, demesi üzerine, sevgili Peygamberimiz; “Allah ve Resulünün sevdiği el budur” dediği, başka bir rivayette ise, “ben böyle bir el ile değil tokalaşmayı, o eli öperim” dediği nakledilir.

 

İmam-ı Şibli hazretleri der ki; “ Dörtbin hadis öğrendim, bir tanesini kendime rehber edindim. O da şu hadistir; Dünya için çalış, orada kalacağın kadar. Ahiret için çalış, orada kalacağın kadar. Allah´a ibadet et, ona olan ihtiyacın kadar. Cehenneme hazırlan, ona olan kabre kadar.”

Yıldırım Beyazıd, muhafızlarıyla çıktığı bir yolculuk sırasında, ihtiyar bir adamı bahçede çalışırken gördü. Selam verip, ne yaptığını sorar. İhtiyar; Meyva dikiyorum, der. Bu meyvaları yemek sana nasip olacak mı? Diye sorar. O da; Hiç sanmıyorum, ömrüm yetmez, der. O halde niçin uğraşıyorsun? İhtiyar; bizden öncekileri dikti biz yedik. Şimdi de biz dikelim, evlatlarımız yesin. Bu cevaba hoşlanan padişah ihtiyara bir kese altın verir.  İhtiyar; Allah´a şükürler olsun, bizim ağaçlar şimdiden meyva verdi. Der. Bu cevaptan hoşlanan padişah ihtiyara bir kese daha altın verir. İhtiyar. Ağaçlar yılda bir meyva verirken, benimkiler iki defa meyva verdi. Padişah tekrar bir kese daha uzatır, yanındakiler buradan kaçalım. Bu ihtiyar bizi beş parasız bırakacak diye espiri yaparak, ayrılırlar.

Sevgili peygamberimiz; “Ahiretin ihyası, dünyanın imarı ile mümkündür. Allah kulunu helal kazanç talebinden yorgun düşmüş görmeyi sever” (Tac.II/35) En kötü şartlar altında çalışmak başkalarına yük olmaktan iyidir. Hiçbir kimse kendi elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma asla yiyemez. Servet bir Müslüman için en güzel arkadaştır. Yeter ki, o servetinden fakire, yetime ve yolcuya vermiş olsun.

Kur´an´ın inmeye başladığı dönemde iktisadi ve ticari hayatta bozukluklar vardı. Kur´anın ilk ayetleri önce bu tabuları yıkmak için hükümler getirmiştir. Aslında Kur´an bir ekonomi kitabı değildir. Ama sönmeyecek ışığı ile iktisadi alandaki dertlere şifa olabilecek evrensellikte bir kitaptır.

Hicretten sonra Hz. Peygamber Müslümanları ticaret yapmaya teşvik etti. Çünkü o dönemde Medine´de ticaret Yahudilerin tekelindeydi. O günün Müslümanları kendilerini sömüren Yahudilere rakip çıktılar. Muhacir ve ensar Hz. Peygamberin tavsiyeleri ile hilesiz ve dürüstçe yaptıkları ticaret sonucunda, ticari hayatta söz sahibi oldular. O günün Yahudilerini ticari piyasadan sildiler.

İnsan, boş durmamalı, bir işe yaramalıdır. Yapılacak yığınla iş varken, bir mü´minin tembel tembel durması hayra alamet değildir. Müslümanın özelliği, çalışarak yorulmak olmalıdır. Zaten insan, zorlukla mücadele ederek, şahsiyetini bulur. İnsan ya dünyasına, ya da Mevlâ´sına doğru koşar. Ömrünü kimi kasasını, kimi ahiretini kazanmak için harcar. Şüphesiz ki, bu koşu bir gün bitecek, yolun sonuna varılacak. İşte o günde, hangi sevginin gerçek olduğu anlaşılacak. Çünkü insan ile birlikte mezarına sadece Salih ameli girecektir.

 

Bir ülkede akla ve ilme değer verilmezde, yalnız zenginlik ve paraya değer verilirse, bilinmelidir ki, o yerde, keseler şişmiş ama kafalar boşalmış demektir. Çünkü, zenginlik hizmet için kullanılması gereken bir araçtır. Tapılacak bir mabut değildir. En nihayet topraktan gelen insan yine toprak olacaktır. O kimsenin fazileti ve merhameti baki kalacaktır.

İlim tahsili ve çoluk çocuğunun rızkını temin için uzun yollara giden bir kişi, Allah yolunda cihatta gibidir. Yani bugün doktora yapmak için, yüksek öğrenim yapmak için gurbete çıkanlar yaşadığı yerden başka vilayetlere veya başka ülkelere giden gençlerimizle, yine rızık davası için uzak diyarlara yolculuk yapan işçilerimiz, iş adamlarımız, bu işlerini doğru dürüst yaptıkları sürece, Allah yolunda cihatta gibidirler. Başlarına bir kaza gelip ölseler, şehit hükmündedirler. Allah resulü bu uğurda gayret sarfedenleri bu şekilde tanıtıyor. Ama bugün bir çok Müslüman adeta tembellik abidesi olmuş. Bu halini birde dine mal etmesi yok mu? Bakın böylelerine cevabı M.Akif veriyor;

Çalış dedikçe şeriat çalışmadın durdun,

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun,

Sonunda birde tevekkül sokuşturup araya,

Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya.

 

Bütün peygamberler bir meslek sahibidir. Hz.Adem (a.s) çiftçilik, Hz. İdris (a.s) terzilik, Hz.Nuh (a.s) marangozluk, Hz.Davut (a.s) demircilik, Hz.Yusuf (a.s) idarecilik, Hz.Süleyman (a.s) hasırcılık, Hz.İbrahim (a.s) dokumacılık, Hz.Zekeriya (a.s) çobanlık, Hz.Peygamberimiz ise, hem çobanlık hem de ticaret yapmışlardır.

Özetleyecek olursak; rızık peşinde koşmak sadece çalışmayla olur. Çalışan insanları Allah´ın çok sevdiğini, onların dünya ve ahirette kıymetli olduklarını anlıyoruz. Mehmet Akif´in dediği gibi, başka çıkar yol yoktur.

Allah´a dayan sa´ye sarıl, hikmete râm ol,

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.

Allah bizleri hiç ölmeyecekmiş gibi dünyasına, yarın ölecekmiş gibi ahiretine çalışan bahtiyar kullarından eylesin.

 

Anahtar Kelimeler: ÇALIŞMAK, KAZANÇ
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Yazarın Diğer Yazıları
İMAN VE SALİH AMEL (23 Şubat 2018 - Cuma)
HAYRA KOŞMA VE HAYIRDA YARIŞMAK (16 Şubat 2018 - Cuma)
Sevginin özü ihlas ve samimiyettir (02 Şubat 2018 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (29 Aralık 2017 - Cuma)
HELÂL KAZANÇ VE TİCARET AHLÂKI (22 Aralık 2017 - Cuma)
İLİM ÖĞRENMENİN FAZİLETİ (08 Aralık 2017 - Cuma)
ALLAH KALPLERİ NİÇİN MÜHÜRLER? (17 Kasım 2017 - Cuma)
İSTİKAMET ÜZERE OLMANIN MÜKAFATI (10 Kasım 2017 - Cuma)
İSTİKAMET ÜZERE OLMAK (27 Ekim 2017 - Cuma)
İstikamet Sahibi Olmak (20 Ekim 2017 - Cuma)
CAMİ MEDENİYET VE ŞEHİR (05 Ekim 2017 - Perşembe)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (29 Eylül 2017 - Cuma)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (28 Eylül 2017 - Perşembe)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (27 Eylül 2017 - Çarşamba)
HİCRETİN SAFHALARI (26 Eylül 2017 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (25 Eylül 2017 - Pazartesi)
HİCRÎ YENİ YIL VE HİCRETİN ÖNEMİ (22 Eylül 2017 - Cuma)
KURBAN VE BAYRAM (31 Ağustos 2017 - Perşembe)
VEKÂLETLE KURBAN KESİM HİZMETİ VE KAMPANYASI (30 Ağustos 2017 - Çarşamba)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (29 Ağustos 2017 - Salı)
VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİM HİZMETİ (27 Ağustos 2017 - Pazar)
HACCIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI (18 Ağustos 2017 - Cuma)
HASTA ZİYARETİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ (04 Ağustos 2017 - Cuma)
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ (07 Temmuz 2017 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (30 Haziran 2017 - Cuma)
FITIR SADAKASI VE ORUÇ FİDYESİ (23 Haziran 2017 - Cuma)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (21 Haziran 2017 - Çarşamba)
KADİR GECESİ VE KUR´AN (20 Haziran 2017 - Salı)
BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (19 Haziran 2017 - Pazartesi)
İSRAF VE SAVURGANLIK (17 Haziran 2017 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (15 Haziran 2017 - Perşembe)
ÇOCUKLARA ORUÇ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK (14 Haziran 2017 - Çarşamba)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (12 Haziran 2017 - Pazartesi)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (09 Haziran 2017 - Cuma)
KUR´AN-I NASIL OKUMALIYIZ (08 Haziran 2017 - Perşembe)
KUR´AN-I KERİM´İN FAZİLETİ (08 Haziran 2017 - Perşembe)
RAMAZAN AYI VE KUR´AN (06 Haziran 2017 - Salı)
ORUÇ İBADETİNİN (05 Haziran 2017 - Pazartesi)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ (31 Mayıs 2017 - Çarşamba)
RAMAZAN , ORUÇ AYIDIR (30 Mayıs 2017 - Salı)
RAHMET AYI RAMAZAN (26 Mayıs 2017 - Cuma)
İSLAM´DA ÇEVRE DUYARLILIĞI (19 Mayıs 2017 - Cuma)
ANNELER ŞEFKAT VE MERHAMETİN SEMBOLÜDÜR (13 Mayıs 2017 - Cumartesi)
HZ. PEYGAMBER VE TEVAZU (12 Mayıs 2017 - Cuma)
RAHMET VE MAĞFİRET DERYASI BERAT KANDİLİ (10 Mayıs 2017 - Çarşamba)
PEYGAMBER SEVGİSİ BÖYLE OLUR (05 Mayıs 2017 - Cuma)
TEVBE VE DUA (28 Nisan 2017 - Cuma)
İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ (2) (23 Nisan 2017 - Pazar)
İSRA VE MİRAÇ KANDİLİ (21 Nisan 2017 - Cuma)
İSLÂM´IN ENGELLİLERE BAKIŞI (14 Nisan 2017 - Cuma)
KUTLU ZAMAN DİLİMİ ÜÇ AYLAR (07 Nisan 2017 - Cuma)
KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR (31 Mart 2017 - Cuma)
KANDİLLER GEÇİTİ ÜÇ AYLAR (30 Mart 2017 - Perşembe)
HELÂL VE HARAM BİLİNCİ (03 Mart 2017 - Cuma)
HELÂL VE HARAM BİLİNCİ (03 Mart 2017 - Cuma)
ALLAH´IN KUTLU ELÇİLERİNE SAYGI (17 Şubat 2017 - Cuma)
OKUMANIN FAYDALARI (13 Şubat 2017 - Pazartesi)
NEDEN DİNDAR OLMALIYIZ? (06 Ocak 2017 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (30 Aralık 2016 - Cuma)
MUTLU OLMANIN YOLLARI VE ALTIN KURALLARI (16 Aralık 2016 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (09 Aralık 2016 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (02 Aralık 2016 - Cuma)
UMRE YOLCULUĞUNA HAZIRLIK (18 Kasım 2016 - Cuma)
KİTAP OKUMAK VE YARARLARI (21 Ekim 2016 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (18 Ekim 2016 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (17 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (12 Ekim 2016 - Çarşamba)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (11 Ekim 2016 - Salı)
HİCRETİN SAFHALARI (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
MUHARREM AYINI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER (10 Ekim 2016 - Pazartesi)
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILIR? (06 Ekim 2016 - Perşembe)
OKUMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ? (04 Ekim 2016 - Salı)
Hicrî yeni yıl ve hicretin önemi (30 Eylül 2016 - Cuma)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (05 Eylül 2016 - Pazartesi)
HALİS NİYET, DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK (26 Ağustos 2016 - Cuma)
VATAN VE MİLLET SEVDASI (29 Temmuz 2016 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (15 Temmuz 2016 - Cuma)
KADİR GECESİ VE KUR´AN (02 Temmuz 2016 - Cumartesi)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (01 Temmuz 2016 - Cuma)
FITIR SADAKASI VE ORUÇ FİDYESİ (30 Haziran 2016 - Perşembe)
İSRAF VE SAVURGANLIK (27 Haziran 2016 - Pazartesi)
-ÎSAR- BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (25 Haziran 2016 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (24 Haziran 2016 - Cuma)
SADAKANIN KABULÜ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR (23 Haziran 2016 - Perşembe)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (22 Haziran 2016 - Çarşamba)
KUR´AN OKUMAYI BİLMEYEN KALMASIN! (21 Haziran 2016 - Salı)
RAMAZAN AYI BEREKETİ VE İSRAF (18 Haziran 2016 - Cumartesi)
RAMAZAN , ORUÇ AYIDIR (17 Haziran 2016 - Cuma)
ÇOCUKLARA ORUÇ ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMAK (16 Haziran 2016 - Perşembe)
KUR´AN-I NASIL OKUMALIYIZ (15 Haziran 2016 - Çarşamba)
KUR´ANI-I KERİM´İN FAZİLETİ (14 Haziran 2016 - Salı)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ (09 Haziran 2016 - Perşembe)
İSTANBUL´UN FETHİ VE GENÇLİK (27 Mayıs 2016 - Cuma)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ (20 Mayıs 2016 - Cuma)
DİN NASİHATTİR (13 Mayıs 2016 - Cuma)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ (03 Mayıs 2016 - Salı)
TEVHİD OLMADAN VAHDET OLMAZ (13 Nisan 2016 - Çarşamba)
TEVHİD İLE GELEN VAHDET (12 Nisan 2016 - Salı)
ALLAH İÇİN SEVMEK VE RİYAKÂRLIK (01 Nisan 2016 - Cuma)
SAHABE ŞUURU VE SAMİMİYETİ (11 Mart 2016 - Cuma)
DÜNYA HAYATI BİR İMTİHANDIR (26 Şubat 2016 - Cuma)
ZOR GÜNLERDE SABRETMENİN ÖNEMİ (19 Şubat 2016 - Cuma)
NAMAZ KILMAK VE HUZUR BULMAK (05 Şubat 2016 - Cuma)
NAMAZ KILALIM HUZUR BULALIM (29 Ocak 2016 - Cuma)
HAYDİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER! (22 Ocak 2016 - Cuma)
HZ. PEYGAMBER VE GENÇLİK (01 Ocak 2016 - Cuma)
NEFİS MUHASEBESİ VE YENİ YIL (31 Aralık 2015 - Perşembe)
HZ. MEVLÂNA´DA SEVGİ VE HOŞGÖRÜ (28 Aralık 2015 - Pazartesi)
ALLAH ZALİMLERİ SEVMEZ (25 Aralık 2015 - Cuma)
HZ. MEVLÂNA VE ÖĞÜTLERİ (18 Aralık 2015 - Cuma)
EŞLERİN KARŞILIKLI SORUMLULUKLARI (27 Kasım 2015 - Cuma)
UMRE YOLCULUĞU (16 Kasım 2015 - Pazartesi)
NAMAZ VE HUZURA YOLCULUK (30 Ekim 2015 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (28 Ekim 2015 - Çarşamba)
HİCRETİN SAFHALARI (27 Ekim 2015 - Salı)
HİCRET VE HİCRETİ HAZIRLAYAN SEBEPLER (26 Ekim 2015 - Pazartesi)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (22 Ekim 2015 - Perşembe)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (19 Ekim 2015 - Pazartesi)
NAMAZ İLE İLGİLİ BAZI AYET VE HADİSLER (17 Ekim 2015 - Cumartesi)
CAMİLERİ DOLDURALIM, NAMAZLA ARINALIM! (12 Ekim 2015 - Pazartesi)
CAMİLERİN MADDİ VE MANEVİ İMARI (02 Ekim 2015 - Cuma)
KURBAN BAYRAMI VE DİNİ GÖREVLERİMİZ (22 Eylül 2015 - Salı)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ (22 Eylül 2015 - Salı)
ÇALIŞMAK VE HELÂL KAZANÇ (14 Ağustos 2015 - Cuma)
RIZIK VE ÇALIŞMAK (07 Ağustos 2015 - Cuma)
TOPLUMDA HUZURUN KORUNMASI (04 Ağustos 2015 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMI (16 Temmuz 2015 - Perşembe)
KADİR GECESİNİN FAZİLETİ (13 Temmuz 2015 - Pazartesi)
İSLÂM´DA CAN, MAL VE İŞ GÜVENLİĞİ (11 Temmuz 2015 - Cumartesi)
YETİMLERE SAHİP ÇIKMAK (08 Temmuz 2015 - Çarşamba)
ZEKÂT ALLAH´IN EMRİDİR (07 Temmuz 2015 - Salı)
ZEKÂT VE FITIR SADAKASI (03 Temmuz 2015 - Cuma)
HASTALARI ZİYARET, BİLİM VE DUA İLE TEDAVİ (01 Temmuz 2015 - Çarşamba)
ORUÇ VE TAKVA (27 Haziran 2015 - Cumartesi)
RAMAZAN AYI VE KUR´AN (26 Haziran 2015 - Cuma)
KUR´AN-I ANLAMAK VE YAŞAMAK (24 Haziran 2015 - Çarşamba)
CANA KIYMAK HARAMDIR (23 Haziran 2015 - Salı)
ÇOCUKLARIMIZI KUR´AN´LA BULUŞTURALIM (22 Haziran 2015 - Pazartesi)
RAMAZAN AYININ FAZİLETİ (18 Haziran 2015 - Perşembe)
MÜBAREK RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN (15 Haziran 2015 - Pazartesi)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ ???? (01 Haziran 2015 - Pazartesi)
İSTANBUL’UN FETHİ VE GENÇLİK (29 Mayıs 2015 - Cuma)
İNTİHAR EN BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR (22 Mayıs 2015 - Cuma)
iSRA VE MiRAÇ OLAYI (15 Mayıs 2015 - Cuma)
ANA-BABA HAKKI VE ÖNEMİ (08 Mayıs 2015 - Cuma)
HOŞGÖRÜ VE İNSAN SEVGİSİ (01 Mayıs 2015 - Cuma)
HALİMİZİ HOŞ GÖR YA RASULALLAH (21 Nisan 2015 - Salı)
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE BİLİNCİ (20 Nisan 2015 - Pazartesi)
BİRLİKTE YAŞAYABİLMEK ERDEMDİR (18 Nisan 2015 - Cumartesi)
BİRLİKTE YAŞAMAK VE HOŞGÖRÜ (16 Nisan 2015 - Perşembe)
BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ (15 Nisan 2015 - Çarşamba)
BİRLİKTE YAŞAMA AHLAKI VE HUKUKU (13 Nisan 2015 - Pazartesi)
DÜNDEN DEVAM (20 Mart 2015 - Cuma)
ÇANAKKALE ZAFERİ VE MİLLİ BİRLİK (18 Mart 2015 - Çarşamba)
KUL HAKKININ ÖNEMİ (06 Mart 2015 - Cuma)
KiBiRLi OLMANIN AFETLERi VE KARUN (27 Şubat 2015 - Cuma)
GIYBETİN KAYNAĞI VE KORUNMA YOLLARI (13 Şubat 2015 - Cuma)
GIYBET ETMEK HARAMDIR (06 Şubat 2015 - Cuma)
HUZURLU AİLE, HUZURLU HAYAT (16 Ocak 2015 - Cuma)
GEÇMİŞİN MUHASEBESİ VE YENİ YIL (01 Ocak 2015 - Perşembe)
GENÇLİK VE ZARARLI ALIŞKANLIKLAR (19 Aralık 2014 - Cuma)
İLİM İLE AMEL ETMEK VE HZ. ALİ (R.A) (05 Aralık 2014 - Cuma)
İLMİN KAPISI VE HZ. ALİ (R.A) (28 Kasım 2014 - Cuma)
HİCRETİN SONUÇ VE ETKİLERİ (21 Kasım 2014 - Cuma)
HİCRETİN SAFHALARI (14 Kasım 2014 - Cuma)
MUHARREM AYINI DEĞERLİ KILAN ÖZELLİKLER (01 Kasım 2014 - Cumartesi)
MUHARREM AYININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ (27 Ekim 2014 - Pazartesi)
İSLÂM’DA GENÇLİĞİN ÖNEMİ (23 Ekim 2014 - Perşembe)
İSLÂM VE GENÇLİK (23 Ekim 2014 - Perşembe)
GENÇLİK VE DEPRESYON (21 Ekim 2014 - Salı)
KURBAN VE BAYRAM (21 Ekim 2014 - Salı)
Gençlik ve Kuşak Çatışması (16 Ekim 2014 - Perşembe)
KUR’AN OKUMAYI BİLMEYEN KALMASIN! (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
GENÇLİK VE CAMİ BULUŞMASI (15 Ekim 2014 - Çarşamba)
VEKALET YOLUYLA KURBAN KESİM HİZMETİ (29 Eylül 2014 - Pazartesi)
SORU VE CEVAPLARLA KURBAN iBADETi (26 Eylül 2014 - Cuma)
HACC’IN GEÇERLi OLMASININ ŞARTLARI (12 Eylül 2014 - Cuma)
HZ.PEYGAMBER VE iNSAN ONURU (29 Ağustos 2014 - Cuma)
BÜTÜN CANLILARA MERHAMET ETMEK (22 Ağustos 2014 - Cuma)
MAZLUMUN SESİ OLMAK (08 Ağustos 2014 - Cuma)
RAMAZAN AYI SONRASI DİNİ HAYAT (05 Ağustos 2014 - Salı)
RAMAZAN BAYRAMINI ANLAMAK VE YAŞAMAK (26 Temmuz 2014 - Cumartesi)
KUR’AN-I NASIL OKUMALIYIZ? (24 Temmuz 2014 - Perşembe)
KADİR GECESİNİ ANLAMAK VE YAŞAMAK (23 Temmuz 2014 - Çarşamba)
KADİR GECESİ VE KUR’AN (22 Temmuz 2014 - Salı)
KUR’AN-I KERİM’İN FAZiLETi (21 Temmuz 2014 - Pazartesi)
ZULÜM ve HAKSIZLIK (19 Temmuz 2014 - Cumartesi)
RAMAZAN AYI VE KUR’AN (18 Temmuz 2014 - Cuma)
iSRAF VE SAVURGANLIK (17 Temmuz 2014 - Perşembe)
ÎSAR: BAŞKASINI KENDİSİNE TERCİH ETMEK (16 Temmuz 2014 - Çarşamba)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR. (14 Temmuz 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN, YARDIMLAŞMA AYIDIR (12 Temmuz 2014 - Cumartesi)
ZEKÂT VE SADAKA (11 Temmuz 2014 - Cuma)
TERAVİH NAMAZININ KILINIŞI (08 Temmuz 2014 - Salı)
RAMAZAN GECELERİNİN İHYASI (07 Temmuz 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN, ORUÇ AYIDIR (04 Temmuz 2014 - Cuma)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(4) (02 Temmuz 2014 - Çarşamba)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(3) (01 Temmuz 2014 - Salı)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(2) (30 Haziran 2014 - Pazartesi)
RAMAZAN AYI VE ORUÇ(1) (28 Haziran 2014 - Cumartesi)
BERAT KANDİLİ VE FAZİLETLERİ (12 Haziran 2014 - Perşembe)
TOPLUMUN YAPISI VE HUZURUN KORUNMASI (06 Haziran 2014 - Cuma)
“FETiH RUHU VE GENÇLiK” (03 Haziran 2014 - Salı)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ-1 (24 Mayıs 2014 - Cumartesi)
İSRÂ GECESİ VE MİRAÇ KANDİLİ (23 Mayıs 2014 - Cuma)
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE REGAİB KANDİLİ (01 Mayıs 2014 - Perşembe)
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE REGAİB KANDİLİ (30 Nisan 2014 - Çarşamba)
DUA, İBADETİN ÖZÜDÜR (25 Nisan 2014 - Cuma)
PEYGAMBER SEVDALISI OLMAK (19 Nisan 2014 - Cumartesi)
HZ. PEYGAMBERi SEVMEK VE SAMiMiYET (18 Nisan 2014 - Cuma)
ALLAH’A ŞÜKREDEN BİR KUL OLMAK (11 Nisan 2014 - Cuma)
iMANI MUHAFAZA ETMEK (04 Nisan 2014 - Cuma)
ADABI MUAŞERET KURALLARI VE ÖNEMİ (28 Mart 2014 - Cuma)
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI (2) (21 Mart 2014 - Cuma)
NEZAKET VE GÖRGÜ KURALLARI (1) (14 Mart 2014 - Cuma)
İLGİSİZLİK SEVGİ VE DOSTLUKLARI YOK EDER (24 Şubat 2014 - Pazartesi)
SEVGİNİN ÖZÜ iHLAS VE SAMiMiYETTiR (14 Şubat 2014 - Cuma)
NEFiS MUHASEBESi VE YENi YIL (31 Aralık 2013 - Salı)
SONSUZ HAYATA YOLCULUK VE HAZIRLIK (27 Aralık 2013 - Cuma)
HOŞGÖRÜ ve İNSAN SEVGİSİ (13 Aralık 2013 - Cuma)
MUHARREM AYI VE AŞÛRE GÜNÜ (08 Kasım 2013 - Cuma)
AİLE HAYATI VE MUTLULUK (01 Kasım 2013 - Cuma)
KURBAN İBADETİ VE BAYRAM (24 Ekim 2013 - Perşembe)
İBADET AMACIYLA YAPILAN İLK MABET KÂBE (07 Ekim 2013 - Pazartesi)
CAMİ VE KADIN BULUŞMASI (04 Ekim 2013 - Cuma)
CAMİ, CEMAAT VE TOPLUM ŞUURU (03 Ekim 2013 - Perşembe)
CAMİ KÜLTÜRÜ VE İNSANLIK ONURU (02 Ekim 2013 - Çarşamba)
CAMİLERİN MADDİ VE MANEVİ İMARI (01 Ekim 2013 - Salı)
İMAN VE SALİH AMEL (20 Eylül 2013 - Cuma)
CAHİLİYE DÖNEMİ VE ASR-I SAADET (13 Eylül 2013 - Cuma)
HAYRA KOŞMAK VE HAYIRDA YARIŞMAK (06 Eylül 2013 - Cuma)
Sayfa:
Serdar Nalcı
Serdar Nalcı
YAPRAK PORSELEN
Uğur Bayram
Uğur Bayram
YETİŞ YA DİYANET
Turhan Şahin
Turhan Şahin
ÇANAKKALE SAVAŞINDA İKİ İNEGÖL´LÜ
CİHAT DÜNDAR
CİHAT DÜNDAR
ÇOCUK SUSAR ADALETİ DUYALIM
Melike Çalışkan
Melike Çalışkan
OKULA ADAPTASYONU HIZLANDIRMAK MÜMKÜN
İBRAHİM ÇOBAN
İBRAHİM ÇOBAN
Yeni Fuar Merkezi heyecanı
NİDA ALTUN
NİDA ALTUN
ERKEKLERE
MAHMUT ÇİL
MAHMUT ÇİL
BAŞDÖNDÜREN GÜNDEM
 NURİ TULUM
NURİ TULUM
Dr. EMİN ACAR BEYE TÜRBE
CEM HIZLI
CEM HIZLI
Grip iseniz bol sıvı tüketin
CUMA ALİ YÜREKLİ
CUMA ALİ YÜREKLİ
BOYKOT, İCAT, MÜSLÜMAN VE TÜRK
Yaşar Yılmaz
Yaşar Yılmaz
ÇANAKKALE SAVAŞLARI
Mehmet Yurdakul
Mehmet Yurdakul
ÇOCUK EDEBİYATI YAZARI GÜLTEN DAYIOĞLU İLE “FADİŞ” ÜZERİNE BİR SÖYLEŞİ
Yusuf Kızıl
Yusuf Kızıl
EKMEK İSRAFI
Dr. Faruk Atan
Dr. Faruk Atan
HASED - ŞÜKÜR
Uzm. Psikolog Gülizar Şehitoğlu
Uzm. Psikolog Gülizar Şehitoğlu
AİLE İÇİ İLETİŞİMDE KİLİT NOKTALAR
Zeynep Nisa KAŞKIR
Zeynep Nisa KAŞKIR
DÜŞÜNÜYORSUNUZ ÖYLEYSE VAR MI OLDUNUZ?
İsmail YILDIRIM
İsmail YILDIRIM
MEHMET AKİF ERSOY MİLLİ-MANEVİ DEĞERLERİMİZDEN BİRİDİR
Vedat Baykay
Vedat Baykay
BALTALI HANO GERÇEK Mİ!?
F.Zeynep EROL
F.Zeynep EROL
EN UZAK MESAFE
Erhan BİLİCAN
Erhan BİLİCAN
HASTANELERDE SEZARYEN ÇILGINLIĞI
ORHAN GÜNEŞ
ORHAN GÜNEŞ
DİZİLERE MÜDAHALE ŞART
METİN AYDIN
METİN AYDIN
HER MAÇ ARTIK FİNAL
Serkan Arslan
Serkan Arslan
SAĞLIKLI OLMAK İÇİN ÖNERİLER
Arif AĞIRBAŞ
Arif AĞIRBAŞ
Bir Gurbetçinin 28 Şubatı
Tolga Bahadır Şimşek
Tolga Bahadır Şimşek
DÖNEM SONU ENVANTERİ
ÖZDEN SUVAT
ÖZDEN SUVAT
MAALESEF OLMADI
Mehmet YURDAKUL
Mehmet YURDAKUL
ABD, İSRAİL´İN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYOR
Cihat Sevinç
Cihat Sevinç
PERDENİN ARKASINDA NE VAR
Emre Türk
Emre Türk
Gül Bahçesine Giren Gül Kokar
Yasemin Bağoğlu
Yasemin Bağoğlu
MEDYA VE ALGI YÖNETİMİ
Enes Kara
Enes Kara
SOSYAL MEDYA VE NAZAR DEĞMESİ
Latif Sobot
Latif Sobot
KÂBE´DE Kİ GENÇLER BİZİZ
Ferit AYBAR
Ferit AYBAR
BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA ...
Şevket BOYRAT
Şevket BOYRAT
İMAN VE SALİH AMEL
Orhan Atan
Orhan Atan
İNEGÖLSPOR SANCAKTEPE´DE YIKILDI
Sadullah Organ
Sadullah Organ
İNEGÖLSPOR İŞİ ŞANSA BIRAKMAMALI!
Oya BİÇİCİ
Oya BİÇİCİ
HAFIZAMIZ OLMASAYDI…..
Ziya Polat
Ziya Polat
KAPİTALİZM´İN ÜVEY EVLADI ZORUNLU SİGORTA
Ergün ÇAĞLAR
Ergün ÇAĞLAR
BİR REFERANDUM´DAN KISA ÖZET
Dursun Öztürkoğlu
Dursun Öztürkoğlu
MEDENİYETLER ÇATIŞMASI
 Bülent Levent
Bülent Levent
ÜNİVERSİTELİLERİN İŞ BULAMAMA, İŞVERENLERİN PERSONEL BULAMAMA KAYGISI
bekir hamlakay
bekir hamlakay
Doğaseverlerin ‘Kar’ Keyfi
DOLAR
3.9039
EURO
4.8103
Bursa Hava Durumu
Bugün
Fırtına
17°
Salı
Parçalı bulutlu
19°
Çarşamba
Bulutlu
19°
Perşembe
Fırtına
17°
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Bursa için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:32 08:17 13:16 15:39 17:58 19:30